Hợp đồng Dân sự vô hiệu

  11/03/2016

            Hơp đồng là một chế định quan trọng của pháp luật nhằm tôn trọng sự thỏa thuận của các chủ thể trong đời sống. Theo quy định tại điều 338 BLDS 2005 thì “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ Dân sự”. Như vậy hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ xác định là sự thỏa thuận khi cam kết thực sự phù hợp với mong muốn của họ. Hợp đồng được xác lập do bị đe dọa, nhầm lẫn, lừa dối,.. là không phù hợp với ý muốn của các bên và là hợp đồng dân sự vô hiệu.

             Điều 410, 411 BLDS 2005 có quy định về hợp đồng dân sự vô hiệu. Điều 410 nói rằng các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu cũng được áp dụng với hợp đồng dân sự vô hiệu. Vì vậy, nếu hợp đồng dân sự vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực sau của giao dịch dân sự nói chung sẽ có thể bị coi là vô hiệu:

            - Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

            - Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

            - Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

            - Hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật.

            Hệ quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu là không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ Dân sự mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập hợp đồng dân sự đó. Bên cạnh đó, còn có trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu do đối tượng của hợp đồng không thể thực hiện được (Điều 411 BLDS), cụ thể là “Trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu”. Sau đây là các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu:

            * Thứ nhất, Nội dung hợp đồng dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội (Điều 128 BLDS):

            Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. khi nội dung của hợp đồng dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội thì giao dịch này vô hiệu ngay từ thời điểm giao kết, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Các bên tham gia giao dịch có thể biết hoặc không biết là mình đã tham gia giao dịch trái pháp luật. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà tài sản giao dịch, hoa lợi lợi tức thu được bị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Trong trường hợp có thiệt hại mà các bên đều có lỗi, thì mỗi bên tự chịu phần thiệt hại của mình, nếu chỉ một bên có lỗi thì bên đó bồi thường cho bên kia.

            * Thứ hai, hợp đồng dân sự không có sự tự nguyện của các bên chủ thể:

            - Hợp đồng dân sự vô hiệu do giả tạo:

            Đó là việc các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che dấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của BLDS.

            - Hợp đồng dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn:

            Khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch dân sự mà xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của giao dịch đó, nếu bên kia không chấp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu.

            Trong trường hợp một bên do lỗi cố ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch thì được giải quyết theo quy định về hợp đồng vô hiệu do lừa dối, đe dọa.

            * Thứ ba, không đủ năng lực chủ thể (Điều 130 BLDS):

            Một hợp đồng dân sự chỉ có hiệu lực khi các bên tham gia giao kết có đầy đủ năng lực chủ thể để tham gia thực hiện ký kết hợp đồng đó. Đối với cá nhân thông thường là những người đủ 18 tuổi (không bị mất năng lực hành vi dân sự) thì được tự mình tham gia vào các hợp đồng dân sự, còn những trường hợp cá nhân không có năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, bị hạn chế năng lực hành vi và có năng lực hành vi dân sự một phần thì chỉ được thực hiện trong một số trường hợp pháp luật cho phép hoặc thông qua người đại diện. Còn đối với tỏ chức, người đại diện theo pháp luật hay người đại diện theo ủy quyền khi tham gia ký kết hợp đồng cũng phải thỏa mãn yếu tố trên.

            Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu cảu người đại diện của người đó, tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện.

            * Thứ tư, vi phạm quy định về hình thức (Điều 134 BLDS):

            Hợp đồng dân sự có thể được xác lập dưới các hình thức: Bằng lời nói, bằng văn bản,văn bản có công chứng, chứng thực, bằng hành vi cụ thể.

            Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự  là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một goặc các bên, tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu.

             * Thứ năm, Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được (Điều 411 BLDS):

            Trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu.

            Trong trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, nhưng không thông báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được.

Bình luận

Tin tức mới

Luật sư tư vấn luật qua tổng đài:

Gọi: 1900 6213

Luật sư tư vấn luật qua tổng đài:
Tổng đài luật sư trực tuyến:

Gọi: 1900 6213

Tổng đài luật sư trực tuyến:
Về luật sư DFC
Thông tin tuyển dụng

Tuyển 20 sinh viên làm việc theo ca

Tuyển 20 sinh viên làm việc theo ca

Công ty luật DFC tuyển 20 sinh viên làm việc theo ca tại thành phố Hà Nội thuộc các trường đào tạo chuyên ngành pháp lý như: Đại học kiểm sát Hà Nội, Đại học luật Hà Nội, Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội và các trường khác đào tạo chuyên nghành luật kh

Đối tác - Khách hàng
Thông tin pháp luật Dân sự

Hàng thừa kế

Hàng thừa kế

Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ

Thông tin pháp luật Hình sự
Hỏi đáp Hình sự
Luật sư hôn nhân
Kiến thức luật đất đai

Các trường hợp thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi đất

Để thể hiện sự minh bạch trong thu hồi đất, điều 16 luật đất đai năm 2013 xác định rõ từng trường hợp bị thu hồi đất: a) Thu hồi đất do nhu cầu của Nhà nước Trong quá trình công nghiệp hóa hiện, đại hóa đất nước, Nhà nước với tư cách là chủ

Tư vấn luật đất đai
Kiến thức luật lao động
Luật sư lao động

Số ngày nghỉ hàng năm theo luật lao động?

Số ngày nghỉ hàng năm theo luật lao động?

Chào luật sư DFC! Tôi là lao động của một công ty sản xuất giày dép xuất khẩu, tôi muốn hỏi số ngày nghỉ phép của tôi hàng năm là được bao nhiêu ngày theo quy định của pháp luật?

Tư vấn luật lao động

Tư vấn bồi thường tai nạn lao động

Tư vấn bồi thường tai nạn lao động

Thưa luật sư:, trong lúc làm việc tại công ty, tôi đã bị tai nạn lao động và mất đi một bàn tay không thể nối lại được. Sau đó công ty không đến thăm và cũng không nói gì đến vấn đề trách nhiệm của công ty với người bị tai nạn lao động? Xin hỏi liệu tô

Kiến thức luật doanh nghiệp
Dịch vụ Doanh nghiệp
Tư vấn luật doanh nghiệp
Kiến thức pháp luật thuế
Dịch vụ luật sư thuế
Tư vấn luật thuế
Luật sư tranh chấp hợp đồng

Tìm hiểu về tranh chấp hợp đồng

Tìm hiểu về tranh chấp hợp đồng

1. Khái niệm Tranh chấp Hợp đồng: Là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng.

Kiến thức giải quyết tranh chấp hợp đồng


Công ty đòi nợ thuê uy tín DFC hợp pháp và hiệu quả, Công ty đòi nợ thuê ở Hà Nội và toàn quốc