Tội cướp tài sản theo quy định của BLHS

  01/04/2016

Tội cướp tài sản theo quy định của luật hình sự

Mọi thông tin pháp lý liên hệ tổng đài 19006213 để được hỗ trợ tốt nhất.

Bộ luật hình sự quy định về tội cướp tài sản như sau:

Điều 133. Tội cướp tài sản 

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.          

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Phân tích tội cướp tài sản theo quy định của bộ luật hình sự:

Khách thể của tội phạm; cướp tài sản được hiểu là dùng vũ lực, đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng mất khả năng chống cự nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì vậy, tội cướp tài sản cùng lúc xâm hại hai khách thể: đó là quyền sở hữu và tính mạng, sức khỏe của công dân.

Mặt khách quan của tội phạm: mặt khách quan của tội phạm thể hiện bằng hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc hành vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

- Dùng vũ lực được hiểu là dùng sức mạnh vật chất ( có vũ khí hoặc không có vũ khí) để chủ động tấn công vào ai đó; hành động tấn công này có khả năng phương hại đến tính mạng, sức khỏe của người bị tấn công và làm mất khả năng chống cự lại của họ ( ví dụ bắn, dùng dao chém, dùng gậy đánh…) việc dùng vũ lực là nhằm mục đích làm mất khả năng chống cự để cướp tài sản. Việc dùng vũ lực  được thực hiện ở cả hai phương thức: bí mật và công khai ( ví dụ bắn sau gáy, bắn lén lút…hoặc công nhiên để cho người bị tán công biết, bất luận có người biết hay không).

- Đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực là đe dọa tức thì sức mạnh vật chất như nói ở trên nêu người bị tấn công không bị khuất phục ( ví dụ, giơ súng dọa bắn, rút dao dọa chém, đâm,…) để buộc người bị tấn công phải sợ và tin rằng nếu không để cho lấy tài sản thì tính mạng và sức khỏe sẽ bị nguy hại. Ở đây thông thường được kết hợp giữa hành vi sử dụng vũ lực với những thái độ, cử chỉ, lời nói hung bạo, để tạo cảm giác cho người bị tấn công sợ và tin rằng người phạm tội sẽ dùng bạo lực.

- Hành vi khác có thể là sử dụng thuốc ngủ, ete, các loại thuốc hướng thần khác….

lâm vào tình trạng không thể chống cự của người bị tấn công được hiểu là kẻ tấn công dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công tuy biết sự việc đang sảy ra nhưng không có biện pháp nào để chống lại (ví dụ trong trường hợp người bị tấn công bị trói cả chân tay, bị nhét giẻ vào miệng nên không thể kêu cứu được, bị nhốt trong nhà kiên cố và khóa chặt cửa mà không có cách nào để thoát ra được….) hoặc làm người bị tấn công mê man, bất tỉnh trong một thời gian nhất định.

- Mục đích của việc dùng bạo lực, đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc tiến hành các hành vi khác là để chiếm đoạt tài sản. Các hành vi nói trên thường xảy ra trước hoặc cùng thời điểm với hành vi chiếm đoạt tài sản. Khi kẻ tấn công tiến hành một trong các hành vi nói trên tức là đã xâm hại tới nhân thân người bị tấn công, điều đó có nghĩa là đã xâm phạm tới một trong hai khách thể của tội danh này. Tội cướp tài sản được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thực hiện hành vi dùng bạo lực hoặc đe dọa dùng nay tức khắc vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được, bất kể là người người phạm tội có chiếm được tài sản hay không. Ví dụ, trong trường hợp tên cướp hóa trang và dùng súng đe dọa người thủ quỹ và bắt phải mở két để cho y lấy tiền, song vì có người phát hiện có người lạ xuất hiện nên y đã bỏ chạy mà chưa lấy được tiền, ở đây tội cướp tài sản đã hoàn thành, chứ không phải là tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm. Cũng được coi là cướp tài sản, nếu thủ phạm đã sử dụng bạo lực, đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm mục đích giữ bằng được tài sản mà y vừa lấy được. Ví dụ, tên trộm đột nhập vào phòng kế toán cảu một doanh nghiệp Nhà nước, cậy két sắt và láy đi toàn bộ tiền trong đó, thì bị người bảo vệ phát hiện và y đã rút dao đe dọa người bảo vệ nhằm cố ý giữ bằng được số tiền mà y vừa lấy được.

Mặt chủ quan của tội phạm: tội cướp tài sản được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp nhằm mục đích vụ lợi. Người phạm tội biết rõ tài sản mà y cướp được  là tài sản của người khác và mục đích của y là muốn chiếm đoạt và biến tài sản của người khác thành tài sản của mình

Chủ thể của tội phạm: là những người từ đủ 14 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Hình phạt: điều luật quy định 4 khung hình phạt

Khung 1: quy định hình phạt tù từ ba năm đến mười năm và được áp dụng đối với trường hợp phạm tội không có tình tiết tăng nặng ( khoản 1).

Khung 2: quy định hình phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm và được áp dụng đối với trường hợp có một trong các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2:

+ Có tổ chức

+ Có tính chất chuyên nghiệp

+ Tái phạm nguy hiểm

+ Sử dụng vũ khí, phương tiện nguy hiểm

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

+ Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

+ Gây hậu quả nghiêm trọng.

Khung 3: quy định hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội trong các trường hợp sau đây:

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

+ Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

+ Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

+ Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

+ Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hình phạt bổ sung: người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Mọi nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ: Công ty Luật DFC, phòng 12B05, tòa nhà CT1, KĐT Văn Khê, Hà Đông Hà Nội. Hotline:1900.6213.

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Chứng minh vô tội khi bị vu khống hiếp dâm

Chứng minh vô tội khi bị vu khống hiếp dâm

Thưa luật sư DFC! tôi và bạn gái quan hệ với nhau được một lần, cả hai đều tự nguyện. Chúng tôi chia tay được thời gian thì tôi có người yêu mới và cô ấy phát hiện mình có thai. Cô ấy cho rằng tôi bỏ cô ấy đến với người mới nên đã kiện tôi ra tòa về tội h

Luật sư tư vấn luật qua tổng đài:

Gọi: 1900 6213

Luật sư tư vấn luật qua tổng đài:
Tổng đài luật sư trực tuyến:

Gọi: 1900 6213

Tổng đài luật sư trực tuyến:
Về luật sư DFC
Thông tin tuyển dụng

Tuyển 20 sinh viên làm việc theo ca

Tuyển 20 sinh viên làm việc theo ca

Công ty luật DFC tuyển 20 sinh viên làm việc theo ca tại thành phố Hà Nội thuộc các trường đào tạo chuyên ngành pháp lý như: Đại học kiểm sát Hà Nội, Đại học luật Hà Nội, Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội và các trường khác đào tạo chuyên nghành luật kh

Đối tác - Khách hàng
Thông tin pháp luật Dân sự

Hàng thừa kế

Hàng thừa kế

Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ

Thông tin pháp luật Hình sự
Hỏi đáp Hình sự
Luật sư hôn nhân
Kiến thức luật đất đai

Các trường hợp thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi đất

Để thể hiện sự minh bạch trong thu hồi đất, điều 16 luật đất đai năm 2013 xác định rõ từng trường hợp bị thu hồi đất: a) Thu hồi đất do nhu cầu của Nhà nước Trong quá trình công nghiệp hóa hiện, đại hóa đất nước, Nhà nước với tư cách là chủ

Tư vấn luật đất đai
Kiến thức luật lao động
Luật sư lao động

Số ngày nghỉ hàng năm theo luật lao động?

Số ngày nghỉ hàng năm theo luật lao động?

Chào luật sư DFC! Tôi là lao động của một công ty sản xuất giày dép xuất khẩu, tôi muốn hỏi số ngày nghỉ phép của tôi hàng năm là được bao nhiêu ngày theo quy định của pháp luật?

Tư vấn luật lao động

Tư vấn bồi thường tai nạn lao động

Tư vấn bồi thường tai nạn lao động

Thưa luật sư:, trong lúc làm việc tại công ty, tôi đã bị tai nạn lao động và mất đi một bàn tay không thể nối lại được. Sau đó công ty không đến thăm và cũng không nói gì đến vấn đề trách nhiệm của công ty với người bị tai nạn lao động? Xin hỏi liệu tô

Kiến thức luật doanh nghiệp
Dịch vụ Doanh nghiệp
Tư vấn luật doanh nghiệp
Kiến thức pháp luật thuế
Dịch vụ luật sư thuế
Tư vấn luật thuế
Luật sư tranh chấp hợp đồng

Tìm hiểu về tranh chấp hợp đồng

Tìm hiểu về tranh chấp hợp đồng

1. Khái niệm Tranh chấp Hợp đồng: Là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng.

Kiến thức giải quyết tranh chấp hợp đồng


Công ty đòi nợ thuê uy tín DFC hợp pháp và hiệu quả, Công ty đòi nợ thuê ở Hà Nội và toàn quốc